கர்ப்ப காலத்தில் முடி சாயம் அல்லது வண்ணம் பூசுவதன் பாதுகாப்பு பல ஆண்டுகளாக விவாதிக்கப்படும் ஒரு தலைப்பு. சில ஆய்வுகள் முடி சாய ரசாயனங்கள் உச்சந்தலையில் உறிஞ்சப்பட்டு வளரும் கருவுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று கூறுகின்ற…

கர்ப்பத்தின் மூன்றாவது மூன்று மாதங்கள் உங்கள் குழந்தையை உங்கள் கைகளில் கிடக்கும் கடைசி கட்டமாகும். உங்கள் குழந்தையின் பிரசவத்திற்கு நீங்கள் தயாராகும் போது இது இறுதிப் போட்டியைக் குறிக்கிறது.

குறுகிய பதில்

கர்ப்பத்தின் முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு வரவேற்கிறோம்!

கர்ப்பம் தோராயமாக மூன்று மாதங்கள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று மூன்று மாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் மூன்று…

ஒரு குடும்பத்தைத் தொடங்குவது ஒரு முக்கியமான முடிவாக இருக்கலாம் – உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும். சில முக்கியமான அடிப்படைகளை மனதில் வைத்துக் கொண்டால் நீங்கள் சுமூகமாகச் செல்லலாம்.

Red Flags

Have you experienced any vaginal spotting or Bleeding?

Have You Had Any Cramping Or Abdominal Pain?

Have You Experienced Any Unusual Fatigue Or Weakness?

Have You Had Any Fever Or Other Signs Of Infection?